Dochód ze sprzedaży nieruchomości a prawo do świadczeń z pomocy społecznej,

Dochód ze sprzedaży nieruchomości a prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Kategoria: Podatek dochodowy    |    28 Lut 2017 o godz.22:04    |    1 odpowiedź
Autor: Gość Paulina
Witam
Czy do dochodu ogólnego całej rodziny wlicza się dochód za sprzedaż nieruchomości?
ODPOWIEDZ    |    CYTUJ    |    ZGŁOŚ NARUSZENIE

Odpowiedzi

Pozostałe odpowiedzi

Autor: "wanda50plus"
0
0
Dzień dobry

Nie znam stanu faktycznego sprawy, toteż odpowiadając na to pytanie ograniczę się tylko do poglądu wojewódzkiego sądu administracyjnego w tym temacie.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr1311/16 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego - dochód ze sprzedaży nieruchomości nie jest wliczany do dochodu rodziny, jeżeli został przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Wyrok ten jest dostępny pod linkiem:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-1311-16/21acd38.html

W jego uzasadnieniu czytamy: " (...) skarżąca złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (...). Należy również zauważyć, iż organy orzekające w sprawie do dochodu rodziny doliczyły również dochód skarżącej z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości (...). Z odwołania wynika, że kwota osiągnięta ze zbycia nieruchomości została w części przeznaczona na inne cele mieszkaniowe. (...).

(...) W konsekwencji do dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby mąż skarżącej uzyskał dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i nie przeznaczył go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dochód taki powinien być wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a podlega opodatkowaniu. Skoro jednak dochód ten w przedmiotowym przypadku nie podlega opodatkowaniu (bo jest zwolniony), to ten przychód nie powinien być wliczany do dochodu rodziny skarżącej uzyskanego w 2011 r.(...).

(...) Ponownie rozpoznając sprawę organy winny wezwać odwołującą się do przedłożenia dokumentacji, z której wynika rozliczenie kwoty zbycia mieszkania poprzez przedłożenie stosownych dokumentów złożonych/otrzymanych od Naczelnika Urzędu Skarbowego, z których wynikałoby zwolnienie od podatku kwoty przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, bowiem wówczas brak będzie podstaw do wliczenia tej kwoty do dochodu osiągniętego w roku bazowym. Jeśli okazałoby się, że kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości podlegała opodatkowaniu, to należy ustalić, czy została ona istotnie pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, co skarżąca podniosła w skardze. Dopiero dokonanie powyższych ustaleń pozwoli na prawidłowe ustalenie wysokości dochodu rodziny skarżącej w 2014 r.

Ustalenie wyżej wskazanych okoliczności umożliwi prawidłowe obliczenie dochodu rodziny skarżącej i ustalenie, czy świadczenie wychowawcze przysługuje jej na pierwsze dziecko".

Wyrok w podobnej sprawie: sygn. akt III SA/Kr 350/14 dostępny tutaj:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-350-14/203397c.html

Pozdrawiam
W.K.
http://www.prawnik-online.eu/autor/wanda50plus
01-03-2017 09:28    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link

Napisz odpowiedź

1. Autor
2. Wpisz treść odpowiedzi
Pozostało 2000 znaków.
Udzielając odpowiedzi, pamiętaj o zachowaniu kultury osobistej.
Dodaj załącznik do swojego pytania:
Dodaj kolejny załącznik
3. Spam catpcha

Logowanie

Jeśli masz już konto w serwisie - zaloguj się
Zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Replica Uhren Casio