Odprawa

Odprawa

Kategoria: Wypowiedzenia / zwolnienie    |    28 Mar 2012 o godz.20:45    |    40 odpowiedzi
Autor: Gabi
Witam.Mąż został zwolniony z pracy(likwidacja jednej zmiany) art. 33 KP. Zakład pracy na pismo o odprawę odpisuje,iż odprawa się nie należy ponieważ powodem zwolnienia był art 33 KP i ustawa z 13.3.2003r. o zwolnieniach nie dotyczy męża i odprawa się nie należy. Czy mam rację domagając się odprawy z art 8 w/w ustawy?
ODPOWIEDZ    |    CYTUJ    |    ZGŁOŚ NARUSZENIE

Odpowiedzi

Najwyżej oceniona odpowiedź

11
0
[cytuj autor=Gabi]Zapomniałam dodać,że Byla to umowa na czas określony z mozliwością 2 tyg wypowiedzenia. [/cytuj]

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku dokonywania zwolnień grupowych w umowy o pracę zawarte na czas określony mogą być rozwiązywane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jest to niezależne od klauzuli zawartej w umowie (art. 33 K.p.).
29-03-2012 15:18    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenie    |    link

Pozostałe odpowiedzi

Autor: Gabi
0
0
Witam.Mąż został zwolniony z pracy wpisano art 33 KP (a powodem była likwidacja jednej zmiany nocki) . Zakład pracy na pismo o odprawę odpisuje,iż odprawa się nie należy ponieważ powodem zwolnienia był art 33 KP i ustawa z 13.3.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nie dotyczy męża i odprawa się nie należy.W pierwszym piśmie odpisali,ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nie było zwolnionych 10% pracowników, a w kolejnym, ze zwolnienie było z art 33 KP i tez się nie należy ja uważam,że nie ma znaczenia ze podano art 33 KP. Czy mam rację domagając się odprawy z art 8 w związku z art 10 w/w ustawy?. Proszę o odpowiedz.
28-03-2012 20:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Zapomniałam dodać,że Byla to umowa na czas określony z mozliwością 2 tyg wypowiedzenia.
28-03-2012 21:23    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
8
0
Czytam:

"W pierwszym piśmie odpisali,ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nie było zwolnionych 10% pracowników, ...".

Moja odpowiedż:

Pracodawca nie ma racji, ponieważ odprawa z tytułu zwolnień grupowych (pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników), przysługuje w przypadku dokonywanych zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844).

W sytuacji podanej w pytaniu nastąpiły zwolnienia indywidualne, uregulowane w art. 10 ust. 1 niniejszej ustawy. Zwolniona została mniejsza liczba pracowników niż określona a art. 1 ust. 1 ustawy jw.

Czytam dalej:

"(...) a w kolejnym, ze zwolnienie było z art 33 KP i tez się nie należy ja uważam,że nie ma znaczenia ze podano art 33 KP. Czy mam rację domagając się odprawy z art 8 w związku z art 10 w/w ustawy?"

Odpowiadam:

Oczywiście, ma Pani zupełną rację, ponieważ art. 33 K.p. nie stanowi podstawy prawnej dokonanego wypowiedzenia jak rownież przyczyny wypowiedzenia. Reguluje on tylko zawarty przez strony umowy (pracodawca - pracownik) okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę zawartej powyżej 6 miesięcy.

Odprawa w tym przypadku przysługuje. Proponowałabym odpowiedzieć na otrzymane pismo od pracodawcy z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych.

W sprawach spornych można powiadomić inspekcję pracy lub skierować pozew do sądu pracy.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/komu-i-kiedy-przysluguje-odprawa-z-tytulu-zwolnien-grupowych

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wysokosc-odprawy-przy-zwolnieniach-grupowych

Podstawa prawna:

- art. 1, art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844)
29-03-2012 15:10    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
11
0
Gabi
Zapomniałam dodać,że Byla to umowa na czas określony z mozliwością 2 tyg wypowiedzenia.


Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku dokonywania zwolnień grupowych w umowy o pracę zawarte na czas określony mogą być rozwiązywane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jest to niezależne od klauzuli zawartej w umowie (art. 33 K.p.).
29-03-2012 15:18    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Bardzo dziękuje za odpowiedź .Ja już kilka dni temu wysłałam kolejne pismo z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i czekam na odpowiedz napisałam,bo chciałam się upewnić czy mam rację.Pozdrawiam serdecznie.
29-03-2012 17:09    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
9
0
Uzupełniając moje wcześniejsze odpowiedzi dodam, że w okresie dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. tak stanowi art. 37 K.p. Niniejsze zwolnienie od pracy przysługuje na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nigdy nie udziela dni wolnych z własnej inicjatywy.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/kiedy-pracownikowi-przysluguje-platne-zwolnienie-na-poszukiwanie-pracy

Podstawa prawna:
- art. 37 Kodeksu pracy
29-03-2012 20:03    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
7
0
Gabi
Bardzo dziękuje za odpowiedź .Ja już kilka dni temu wysłałam kolejne pismo z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i czekam na odpowiedz napisałam,bo chciałam się upewnić czy mam rację.Pozdrawiam serdecznie.


W Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844) uregulowane zostały kwestie zwolnień grupowych oraz indywidualnych z przyczyn, które dotyczą pracodawcy a nie pracownika (art. 1, art. 10 ust. 1 ustawy ).

Pracodawca powinien na wysłane pismo odpowiedzieć. W sprawie spornej można wnieść do sądu pracy pozew o wypłatę odprawy wraz z odsetkami. Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 pażdziernika 1999 r. , I PKN 320/99 ( OSNP 2001/5/156) Sąd wynika, że ?(?) odsetki za opóźnienie z wypłatą odprawy ( art. 481 k.c. w zw. z art. 300 k.p. ) przysługują od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy?.

Prawo do dochodzenia należnej odprawy przedawnia się dopiero po 3 latach (art. 291 par. 1 K.p.).

Poniżej link do działu z pomocnymi artykułami w tym temacie:

http://www.prawnik-online.eu/tagi/postepowanie-przed-sadem

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844 ),
- art. 291 Kodeksu pracy
30-03-2012 09:13    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Mam podobną sytuację ale po rozwiązaniu umowy art. 33 K.p.poszedłem do urzędu pracy by zarejestrować się jako bezrobotny. I w odpowiedzi dostałem że musi być aneks do umowy bo nie jest określone czy to było za porozumieniem stron czy też z mojej winy rozwiązanie umowy ale pracodawca pisze tylko że z art.33 Kp i jak się do tego ustosunkować bo w urzędzie chcą żeby było ze strony pracodawcy bo inaczej nie będę miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
04-04-2012 13:00    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
7
0
Gość
Mam podobną sytuację ale po rozwiązaniu umowy art. 33 K.p.poszedłem do urzędu pracy by zarejestrować się jako bezrobotny. I w odpowiedzi dostałem że musi być aneks do umowy bo nie jest określone czy to było za porozumieniem stron czy też z mojej winy rozwiązanie umowy ale pracodawca pisze tylko że z art.33 Kp i jak się do tego ustosunkować bo w urzędzie chcą żeby było ze strony pracodawcy bo inaczej nie będę miał prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


Art. 33 Kodeksu pracy nie jest podstawą prawną dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę. Jako podstawę prawną podaje się art. 30 par. 1 Kodeksu pracy z zaznaczeniem odpowiedniego punktu zawartego w jego treści.

W przypadku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę - pracownik otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych bez okresu wyczekiwania, jeżeli ma przepracowany co najmniej rok pracy u pracodawcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę a urząd pracy nie ma dla niego propozycji zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy z powodu dokonywanych zwolnień grupowych - gwarantuje również prawo do zasiłku dla bezrobotnych po 7 dniach od rejestracji w PUP. W przypadku, gdy pracownik zwolnił się sam za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron - wówczas na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych musi czekać 90 dni.

W omawianym przypadku na Pana wniosek pracodawca powinien na świadectwie pracy podać podstawę prawną wypowiedzenia umowy o pracę .
05-04-2012 10:45    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Witam serdecznie

To ja wcześniej jako Gabi opisywałam sytuacje męża. Mąż został zwolniony z pracy wpisano art 33 KP (a powodem była likwidacja jednej zmiany nocki) . Zakład pracy na pismo o odprawę odpisuje,iż odprawa się nie należy ponieważ powodem zwolnienia był art 33 KP i ustawa z 13.3.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nie dotyczy męża i odprawa się nie należy.W pierwszym piśmie odpisali,ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nie było zwolnionych 10% pracowników, a w kolejnym, ze zwolnienie było z art 33 KP i tez się nie należy ja uważam,że nie ma znaczenia ze podano art 33 KP. Kolejne pismo wysłałam z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i czekam na odpowiedz . Minął już miesiąc i nie mam odpowiedzi. Zaznaczam,że mam zwrotne potwierdzenie odebrania w.w pisma,ale samej odpowiedzi nadal brak. Co robić dalej?. Proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuje. Serdecznie pozdrawiam.
23-04-2012 18:26    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
5
0
Gość
Witam serdecznie!. To ja wcześniej jako Gabi opisywałam sytuacje męża. Mąż został zwolniony z pracy wpisano art 33 KP (a powodem była likwidacja jednej zmiany nocki).(...) Kolejne pismo wysłałam z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i czekam na odpowiedz .Minął już miesiąc i nie mam odpowiedzi. Zaznaczam,że mam zwrotne potwierdzenie odebrania w/w pisma,ale samej odpowiedzi nadal brak. Co robić dalej?.


Będąc na Pani miejscu poszłabym z tą sprawą do inspekcji pracy. Zasięgłabym porady prawnej na miejscu i rozważyłabym złożenie pozwu do sądu pracy o wypłatę odprawy. Ma Pani na to czas prawie 3 lata (art. 291 par. 1 K.p.): DZIAŁ CZTERNASTY Przedawnienie roszczeń - http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/dzial-czternasty-przedawnienie-roszczen

Podstawa prawna:
- art. 291 par. 1 Kodeksu pracy
24-04-2012 00:53    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Bardzo dziękuje i serdecznie pozdrawiam.
24-04-2012 17:11    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Witam serdecznie!. To ja wcześniej jako Gabi opisywałam sytuacje męża.
Mąż został zwolniony z pracy wpisano art 33 KP (a powodem była likwidacja jednej zmiany nocki).(...) Kolejne pismo wysłałam z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych i czekam na odpowiedz .Minął już miesiąc i nie mam odpowiedzi. Zaznaczam,że mam zwrotne potwierdzenie odebrania w/w pisma,ale samej odpowiedzi nadal brak. Co robić dalej?.

Chciałabym ruszyć z tym w końcu,bo widzę ,że pracodawca się nie kwapi więc w związku z tym mam pytanie piszę Pani,że mam z tym iść do inspekcji pracy?, jakie pismo napisać?. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedż i bardzo serdecznie proszę o pomoc.
17-05-2012 14:02    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
7
0
Gabi
...(...) mam pytanie piszę Pani,że mam z tym iść do inspekcji pracy??, jakie pismo napisać?. ......


Inspekcja pracy ma prawo do kontroli pracodawcy nie tylko w następstwie składanej skargi. W inspekcji pracy przedstawi Pani swój problem prawny. Może Pani poprosić o pomoc w napisaniu pozwu do sądu pracy o wypłatę odprawy pieniężnej.

Może Pani również opisać ten problem listownie do inspekcji pracy i poczekać na odpowiedż. Inspekcja może wtedy skontrolować pracodawcę i nakazać wypłacenie odprawy. Dochodzenie jej w sądzie pracy trwa o wiele dłużej.
18-05-2012 09:44    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Bardzo dziękuje tak też dzisiaj zrobiłam i wysłałam listem poleconym opis sytuacji.Pozdrawiam.
18-05-2012 14:17    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
3
0
Wspólnie poczekamy na odpowiedż.

W mojej ocenie inspekcja pracy powinna skontrolować wskazanego pracodawcę i nakazać mu wypłacenie należnej odprawy. Może być też tak, że PIP zasugeruje wniesienie przez Pani męża powództwa do sądu pracy o wypłatę odprawy.
20-05-2012 21:59    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Super! Bardzo serdecznie dziękuję.
23-05-2012 18:37    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Dzisiaj mąż się dowiedział ,że zakład chce ogłosić upadłość,bo już wszędzie mają długi i nikt już im nie chcę pożyczać kasy.Więc chyba nic nie będzie z tej odprawy, a każdy dodatkowy grosz bardzo mile widziany tym bardziej,że mąż nadal nie ma pracy.Pozdrawiam.
23-05-2012 21:50    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
7
0
Gabi
Dzisiaj mąż się dowiedział ,że zakład chce ogłosić upadłość (...) .Więc chyba nic nie będzie z tej odprawy, ....


Upadłość pracodawcy nie następuje z dnia na dzień. Proszę zajrzeć na stronę internetową Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pomocne będą także:
1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz. 1121, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U z 2011 r. nr 278 poz. 1635).
23-05-2012 23:22    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Brakuje mi słów, aby podziękować za tą ogromną pomoc i wsparcie. Proszę wybaczyć moją wylewność,ale dzięki Pani pomocy widzę małe światełko w tunelu.Oby było więcej takich ludzi jak Pani, którzy bezinteresownie pomagają innym.Serdeczne dzięki. Pozdrawiam.
24-05-2012 09:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
6
0
Napisała Pani: " (...) widzę małe światełko w tunelu.(...)".

Powracając do omawianej kwestii prawnej wnosząc pozew o wypłatę odprawy można wnieść także wniosek o zabezpieczenie roszczenia ( art. 730 - 741 K.p.c.):TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/tytul-i-przepisy-ogolne-3

Co ważne, niniejszy wniosek może zostać złożony również przed wniesieniem pozwu.

Najważniejszy jest wyrok sądu pracy zasądzający odprawę. Strona może jego wykonania dochodzić przez 10 lat ( art. 125 par. 1 K.c.).

W sytuacji, gdy egzekucja komornicza będzie bezskuteczna, wtedy pozostaje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W jego biurach terenowych składa się wtedy wyrok sądowy oraz zaświadczenie komornika o bezskutecznej egzekucji należności. Zawsze pozostaje "małe światełko w tunelu".

Proszę przeczytać:

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/bezskuteczna-egzekucja-komornicza---co-wtedy
24-05-2012 19:56    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Witam serdecznie.Dostaliśmy odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy ,że mamy się zwrócić z pozwem do Sądu,że oni nic nie mogą.
Więc wysłaliśmy pozew do Sądu.I teraz pewnie długie oczekiwanie przed nami.Pozdrawiam gorąco.
05-06-2012 18:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Witam serdecznie Dziś mąż dostał z Sądu nakaz zapłaty dla męża byłej firmy.Co bardzo nas cieszy już duży krok za nami.Mają 2 tygodnie czasu. Zobaczymy.
Pozdrawiam
21-06-2012 18:31    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
5
0
Jesteśmy zatem na dobrej drodze. Rozumiem, że sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Temat postępowania upominawczego jest omówiony w art. 497[1] - 505 Kodeksu postępowania cywilnego: Rozdział 3. Postępowanie upominawcze
http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/rozdzial-3-postepowanie-upominawcze

Zgodnie z art. 502 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany ma czas dwóch tygodni na jego realizację ( zapłata w całości wymaganej kwoty plus koszty postępowania sądowego) lub w tym czasie może wnieść do sądu sprzeciw.

Co istotne, sąd doręcza pozwanemu pracodawcy nakaz zapłaty wraz z odpisem wniesionego do sądu pozwu i poucza go o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

W razie niewniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w ustalonym terminie 14 dni zakaz uprawomocnia się. Otrzymuje wtedy moc prawomocnego wyroku sądowego.
21-06-2012 19:50    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Tak postępowanie upominawcze teraz trzeba poczekać,oby się nie odwołali i zapłacili.Znów zaczynam wierzyć,że jest dobrze.Nie potrafię wyrazić słowami jak jestem wdzięczna za rzetelną i kompetentną pomoc prawną.Nawet nie wie Pani ile to dla mnie znaczy.Dziękuje to za mało,ale wszystko co mogę dać.Serdeczne dzięki.Życzę dużo zdrówka i szczęścia.Pozdrawiam.
21-06-2012 20:37    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Jeszcze małe pytanko czy Sąd mnie powiadomi,że zakład męża się odwołał bądź nie???
21-06-2012 20:51    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Już dziękuje poczytałam w necie i już wiem. Dziękuje bardzo.
21-06-2012 21:05    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
5
0
Gabi
(...) postępowanie upominawcze teraz trzeba poczekać,oby się nie odwołali i zapłacili.


Na podstawie art. 502 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany może wnieść sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ma na to czas dwa tygodnie od jego doręczenia .

W przypadku, gdyby pracodawca (pozwany) prawidłowo wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, czyli zachował termin, wskazał, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości lub w części wtedy nakaz zapłaty traci moc. Wyznaczany zostaje nowy termin rozprawy. Strona powodowa otrzymuje odpis sprzeciwu oraz wezwanie na rozprawę. Powyższe wynika z treści art. 505 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego: Rozdział 3. Postępowanie upominawcze
http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/rozdzial-3-postepowanie-upominawcze

Podstawa prawna:
- art. 502,art. 505 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego
22-06-2012 14:00    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
5
0
Gabi
(...) czy Sąd mnie powiadomi,że zakład męża się odwołał bądź nie?


Na podstawie art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku, gdy pracodawca (pozwany) prawidłowo wniesie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sąd wtedy "wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę".
22-06-2012 14:09    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Witam

Oczywiście nie zapłacili,ani się nie odwołali. Jak mam napisać do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności i co później? proszę o pomoc.
08-07-2012 22:07    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
4
0
Wydany przez sąd nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu upominawczym uprawomocnił się.

Rozumiem, że na nakazie, który Pani posiada (wierzyciel) nie ma nadanej z urzędu klauzuli wykonalności ( można sprawdzić).
Jeżeli tak, wtedy należy skierować do sądu, który wydał niniejszy nakaz wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Pomoc:

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci-prawomocnemu-nakazowi-zaplaty

Stanowi on podstawę do skierowania sprawy do komornika.
09-07-2012 09:08    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
0
0
Witam. Miałam problemy z komputerem i dopiero dziś przeczytałam odpowiedż. Bardzo dziękuję. Już wcześniej napisałam do Sądu o nadanie klauzuli i czekamy na odpowiedż.Przepraszam, że zawracałam głowę.
12-07-2012 11:26    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gabi
3
0
Witam.Oddaliśmy sprawę do Komornika podając ponad 20 kont w 6-ciu rożnych bankach,a Komornik zrobił zajęcie nadpłat do Urzędu Skarbowego pod ,który była firma męża nawet nie podlega, a obciążyć za to zajęcie chcieli męża,ale zadzwoniłam,że nie po to podałam tyle kont więc zrobili zajęcia do kilku banków i nie wszystkich ,a do wiadomości te zajęcia dostałam po moim telefonie,po stwierdzeniu iż nie zrobiono zajęć do wszystkich banków usłyszałam ,ze pani prowadząca nie zauważyła .Dziś zadzwoniłam z zapytaniem czy zrobiono brakujące zajęcia usłyszałam,ze tak i dostane .Zapytałam tez,czy banki dały odpowiedz a pani stwierdziła,ze musi sprawdzić ale nie ma czasu.Czuje się jak intruz ,ale chcielibyśmy z męzem odzyskać pieniądze,bo do 19 sierpnia ma być kolejna wypłata, a my nic nie dostajemy.Jestem załamana.Pozdrawiam.Gabi
07-08-2012 20:10    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Witam znów proszę Panią o pomoc.Były zakład męża lada dzień ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu.A my mamy tytuł u Komornika i podobno jest zbieg do rachunku.Moje pytanie jest takie czy w takim przypadku mogę składać o wypłatę zaległej odprawy do Funduszu Gwarantowanych Swiadczeń jak ogłoszą upadłość z możliwością układu, pomimo ,że sprawę prowadzi Komornik i teraz pewnie długo potrwa zanim Sąd rozstrzygnie kto ma ma prowadzić dalej egzekucję .Czas ucieka zwolnienie męża nastąpiło w połowie lutego a więc 9 m-ce ,bo tyle mamy czasu na złożenie wniosku do Funduszu szybko minie.Czy jest jakaś opcja,aby to wszystko przyśpieszyć????? i po drugie kto zgłasza naszą zaległość do likwidatora? my czy Komornik ???
i czy zaległa odprawa męża nie powinna być wypłacona w pierwszej kolejności???
i jeśli to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wystawiony przez Sąd Pracy to z tego wynika,że są to świadczenia pracownicze???bo w treści nie ma nić o tym ,że to to odprawa???
BŁAGAM O POMOC!!!. JESTEM NAPRAWDĘ W BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.POZDRAWIAM SERDECZNIE I BARDZO PROSZĘ O POMOC!.
13-08-2012 09:07    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
To znów ja wiem,że żeby złożyć wniosek do Funduszu trzeba mieć od Komornika pismo o bezskutecznej egzekucji ,ale jeśli jest zbieg do rachunku to nie ma szans???
13-08-2012 09:13    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
2
0
Gabi
Komornik zrobił zajęcie nadpłat do Urzędu Skarbowego pod ,który była firma męża nawet nie podlega, a obciążyć za to zajęcie chcieli męża,


Za zajęcia komornicze nie jest obciążona nigdy osoba, która składa u komornika wyrok lub nakaz zapłaty. To chyba jakieś nieporozumienie.
01-09-2012 08:57    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
2
0
Gość
Były zakład męża lada dzień ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu..


Pracodawca nigdy sam nie ogłasza upadłości. Poprzedza ją zawsze postępowanie sądowe.

Zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535) data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.
01-09-2012 09:14    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
Autor: Gość
0
0
Witam Panią i bardzo dziękuję za odpowiedż. Komornik twierdzi,że jak musi sam szukać majątku to wierzyciel musi opłacić koszty. Komornik wystawił "wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki" i pani od komornika powiedziała,że jak nic nie będzie na kontach bankowych,które podaliśmy to znów dostaniemy "wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki" więc nic już nie rozumiem.
01-09-2012 20:42    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
2
0
Gabi
Oddaliśmy sprawę do Komornika podając ponad 20 kont w 6-ciu rożnych bankach,a Komornik zrobił zajęcie nadpłat do Urzędu Skarbowego pod ,który była firma męża nawet nie podlega, a obciążyć za to zajęcie chcieli męża,ale zadzwoniłam,że nie po to podałam tyle kont więc zrobili zajęcia do kilku banków i nie wszystkich ,a do wiadomości te zajęcia dostałam po moim telefonie,po stwierdzeniu iż nie zrobiono zajęć do wszystkich banków usłyszałam ,ze pani prowadząca nie zauważyła .Dziś zadzwoniłam z zapytaniem czy zrobiono brakujące zajęcia usłyszałam,że tak i dostane.


Wskazała Pani komornikowi miejsce , w którym może znajdować się majątek dłużnika (banki).

W mojej ocenie to powinno wystarczyć i komornik nie powinien obciążać Pani kosztami za poszukiwanie majątku dłużnika. Jest to mój pogląd.

W świetle art. 797[1] Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za wynagrodzeniem:
DZIAŁ III. WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE
http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/dzial-iii-wszczecie-egzekucji-i-dalsze-czynnosci-egzekucyjne

Podstawa prawna:
- art. 797[1] Kodeksu postępowania cywilnego
02-09-2012 09:33    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link
2
0
Gość
Witam Panią i bardzo dziękuję za odpowiedż. Komornik twierdzi,że jak musi sam szukać majątku to wierzyciel musi opłacić koszty. Komornik wystawił "wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki" i pani od komornika powiedziała,że jak nic nie będzie na kontach bankowych,które podaliśmy to znów dostaniemy "wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki" więc nic już nie rozumiem.


Podała Pani komornikowi nazwy banków, gdzie powinien być jakiś majątek dłużnika. Komornik wystawił Wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki.

Komornik jako organ egzekucyjny może żądać od wierzyciela zaliczek na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem informacji o których jest mowa w art. 761 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego: DZIAŁ I. ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WŁAŚCIWOŚĆ I POSTĘPOWANIE W OGÓLNOŚCI

http://www.prawnik-online.eu/kodeksy-i-ustawy/dzial-i-organy-egzekucyjne-ich-wlasciwosc-i-postepowanie-w-ogolnosci

Chodzi tutaj o:
1) żądanie udzielenia informacji z ZUS w celu ustalenia, czy pracodawca prowadzi aktualnie działalność gospodarczą i jaki jest rachunek bankowy firmy,
2) żądanie udzielenia informacji US o nadpłatach,
3) żądanie udzielenia informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, celem ustalenia pojazdów pracodawcy,
4) żądanie udzielenia informacji w ewidencji nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy/Starostwie Powiatowym w celu ustalenia czy pracodawca posiada jakąś nieruchomość.

Na pokrycie wydatków, związanych z prowadzoną egzekucją komornik może żądać zaliczki od strony która wniosła o dokonanie niniejszej czynności. Zezwala na to art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r., nr 167, poz. 1191)

Podstawa prawna:
- art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego,
- art. 40 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r., nr 167, poz. 1191)
02-09-2012 10:56    |    odpowiedz    |    cytuj    |    zgłoś naruszenia    |    link

Napisz odpowiedź

1. Autor
2. Wpisz treść odpowiedzi
Pozostało 2000 znaków.
Udzielając odpowiedzi, pamiętaj o zachowaniu kultury osobistej.
Dodaj załącznik do swojego pytania:
Dodaj kolejny załącznik
3. Spam catpcha

Logowanie

Jeśli masz już konto w serwisie - zaloguj się
Zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Replica Uhren Casio